003Penelope, Odysseus .jpg 003e Erato,Polyhymnia Thumbnails004 Ariadne und Theseus ohne Gerüst 003e Erato,Polyhymnia Thumbnails004 Ariadne und Theseus ohne Gerüst 003e Erato,Polyhymnia Thumbnails004 Ariadne und Theseus ohne Gerüst